N Ě M E C K O  

DRÁŽĎANY, Primark

6.10., 13.10., 20.10., 27.10.2018

599,-

 

DRÁŽĎANY, Advent

30.11., 1.12, 4.12., 6.12., 7.12., 8.12., 9.12.,
11.12.,  13.12., 14.12., 15.12., 18.12., 20.12. a 21.12.2018

599,-

 

LIPSKO, Primark a ZOO 17.11., 8.12.2018 599   
NORIMBERK, Advent 7.12.2018 679,-  

BAD SCHANDAU, koupání v Toskana Therme a turistika

6.10., 21.10., 3.11., 18.11.2018

699,-

 

BASTEI, RATHEN, HOHNSTEIN, PRAVČICKÁ BRÁNA

7.10. a 20.10. 2018

799,-

 

Hrad  KONIGSTEIN 14.10., 2.12., 15.12. a 16.12.2018 699,-  

GORLITZ, Oybin parním vlakem

 

420,-

 

REGENSBURG

1.12.2018

450,-

 
 

21.4., 22.4., 20.5., 3.6. a 9.9.2017