Ve středověku byla technologie výroby porcelánu přísně střeženým bohatstvím. Do Saska se porcelán od 13. století dovážel z Číny a byl nesmírně drahou komoditou. Saský kurfiřt Fridrich August I., který vládl v letech 1694 - 1733, přikázal vědcům na svém dvoře, aby tajemství výroby porcelánu odhlalili. Díky jejich úspěchu je dnes míšeňský porcelán známý po celém světě

 MÍŠEŇ, Den otevřených dveří v porcelánce                        s možností plavby  lodí do Drážďan

Vlakem               24. a 25.dubna 2020 - bude náhradní termín

699 Kč

Odjezdová místa: Praha, Kralupy, Roudnice, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín  

   Odjezd z Prahy, hlavního nádr. v 6:47, možnost nástupu také v Kralupech, Roudnici, Lovosicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Přestup v Děčíně a v Bad Schandau. Příjezd do Míšně v 10:39. Návštěva porcelánky v rámci Dne otevřených dveří (vstup ZDARMA).  Od cca 15 hodin prohlídka historického centra města vedená našim průvodcem. V 17:19 odjezd vlakem ze Míšně do Bad Schandau a dále přes Děčín do Prahy. Příjezd do Prahy, hl. nádraží v 21:10. Možnost výstupu po trase.

Cena zahrnuje: dopravu vlakem z Prahy do Míšně a zpět, průvodcovské služby

Pozn.: děti a mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let sleva 100 Kč

Autokarem, lodí                 25.dubna 2020 - bude náhradní termín

1099 Kč

Odjezdová místa: Praha, Ústí nad Labem  

  Odjezd z Prahy, hlavního nádr.(Fantova kavárna) v 7:30, možnost nástupu také v Ústí nad Labem. Příjezd do Míšně kolem 10. hodiny. Návštěva porcelánky v rámci Dne otevřených dveří. Krátká prohlídka historického centra města vedená našim průvodcem. Od 14:30 dvouapůlhodinová plavba lodí romantickým labským údolím do Drážďan  Připlutí v 17 hodin.

   Odjezd z přístaviště v Drážďanech v 18:00 do Prahy. Příjezd do Prahy, hl. nádraží v cca 20 hodin.

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným klimatizovaným autokarem z Prahy do Drážďan a zpět, jízdné vlakem z Drážďan do Míšně, služby průvodce 

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným klimatizovaným autokarem z Prahy do Míšně a zpět, plavbu lodí z Míšně do Drážďan, průvodcovské služby 

Více o  Míšeňské porcelánce ZDE

 

 

REZERVACE VÝLETU DO MÍŠNĚ

U dopravy vlakem hotově před odjezdem, u dopravy autokarem platba bankovním převodem na účet 2701500939/2010, variabilní symbol platby Vám sdělíme při potvrzení rezervace