Ve středověku byla technologie výroby porcelánu přísně střeženým bohatstvím. Do Saska se porcelán od 13. století dovážel z Číny a byl nesmírně drahou komoditou. Saský kurfiřt Fridrich August I., který vládl v letech 1694 - 1733, přikázal vědcům na svém dvoře, aby tajemství výroby porcelánu odhlalili. Díky jejich úspěchu je dnes míšeňský porcelán známý po celém světě

 MÍŠEŇ, Den otevřených dveří v porcelánce                        s možností plavby  lodí do Drážďan

Vlakem                             27.4.2019

699 Kč

Odjezdová místa: Praha, Kralupy, Roudnice, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín  

   Odjezd z Prahy, hlavního nádr. v 6:51, možnost nástupu také v Kralupech, Roudnici, Lovosicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Přestup v Děčíně a v Bad Schandau. Příjezd do Míšně v 10:39. Návštěva porcelánky v rámci Dne otevřených dveří (vstup ZDARMA).  Od cca 15 hodin prohlídka historického centra města vedená našim průvodcem. V 17:19 odjezd vlakem ze Míšně do Bad Schandau a dále přes Děčín do Prahy. Příjezd do Prahy, hl. nádraží v 21:10. Možnost výstupu po trase.

Cena zahrnuje: dopravu vlakem z Prahy do Míšně a zpět, průvodcovské služby

Pozn.: děti a mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let sleva 100 Kč

Autokarem, lodí                 27.4.2019

799 Kč

Odjezdová místa: Praha, Ústí nad Labem  

  Odjezd z Prahy, hlavního nádr.(Fantova kavárna) v 7:30, možnost nástupu také v Ústí nad Labem. Příjezd do Míšně kolem 10. hodiny. Návštěva porcelánky v rámci Dne otevřených dveří. Krátká prohlídka historického centra města vedená našim průvodcem. Od 14:30 dvouapůlhodinová možnost plavby lodí romantickým labským údolím do Drážďan (příplatek 150 Kč za plavbu Míšeň - Drážďany splatný přímo na lodi). Připlutí v 17 hodin.

Odjezd autokaru z Míšhě (klienti bez plavby lodí) je v 17:00, odjezd z přístaviště v Drážďanech v 18:00 do Prahy. Příjezd do Prahy, hl. nádraží v cca 20 hodin.

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným klimatizovaným autokarem z Prahy do Drážďan a zpět, jízdné vlakem z Drážďan do Míšně, služby průvodce 

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným klimatizovaným autokarem z Prahy do Míšně a zpět, průvodcovské služby 

Více o dni otevřených dveří v Míšeňské porcelánce ZDE

 

 

REZERVACE VÝLETU DO MÍŠNĚ

U dopravy vlakem hotově před odjezdem, u dopravy autokarem platba bankovním převodem na účet 373550793/0300, variabilní symbol platby Vám sdělíme při potvrzení rezervace