Vydejte se s námi na největší vojenskou pevnost v Evropě a pokochejte se výhledem na Saské Švýcarsko a malebné údolí Labe z mohutné skalní plošiny. Na Königsteinu naleznete také kasárna z 16. století, která jsou nejstarší v Německu, barokní kostel a studnu, která je se svými stodvaapadesáti metry nejhlubší v Sasku! 

KÖNIGSTEIN s plavbou lodí

Vlak, bus, loď                     jaro 2019

 

Odjezdová místa: Praha, Kralupy, Roudnice, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín  

   Odjezd vlakem z Prahy, hlavního nádraží v 6:51, možnost nástupu také v Podbabě, Kralupech, Roudnici, Lovosicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Příjezd do Bad Schandau v 9:10, lodním přívozem do centra lázní a po krátké procházce odjezd  autokarem do Königsteinu

příjezd v 10:25, pěšky cca 15 minut ke vstupu do skalní pevnosti. Úvodní prohlídka areálu pevnosti s průvodcem a individuální prohlídka jednotlivých objektů s materiály v českém jazyce (Studniční dům. Magdalenin zámek, výstava In Lapide Regis ve 33 místnostech Císařského hradu), více informací o pevnosti v češtině ZDE.

Místo prohlídky hradní pevnosti je možnost zajímavé pěší cesty kolem pevnosti, tzv. Cesta patroly v délce 3 km

V 13:30  cca 30 minut pěšky na labské nábřeží na vlakovou zastávku.

V 14:08 odjezd vlakem z Königsteinu do Schöny. lodní přívoz do Hřenska. Krátká procházka na Labskou vyhlídku.

V 15:10 odplutí lodí z Hřenska do Děčína. Připlutí v 16:15. Pěšky 20 minut nebo za zhoršeného počasí autokarem na nádraží. Odjezd v 17:26 z Děčína do Prahy, příjezd v 19:08. Možnost vystoupení po trase.

Pozn.: v případě zhoršených plavebních podmínek může být plavba z Hřenska do Děčína změněna za návštěvu historické Pirny. Odjezd z Königsteinu do Pirny v 14:23, prohlídka města a v 16:21 odjezd do ČR.


Cena zahrnuje: jízdné vlakem z Prahy do Königsteinu a zpět, lodní přívozy dle programu, jízdné autobusem dle programu, plavbu lodí z Hřenska do Děčína (příp. doprava do Pirny), průvodcovské služby

SLEVY OD 1.9.2018 (NUTNO UVÉST NÍŽE PŘI VYPLŇOVÁNÍ REZERVACE)

Sleva pro děti do 15 let - 100 Kč

Sleva  pro mládež do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let - 50 Kč

Skupinové vstupné do pevnosti Königstein je 9 € (děti 7€, rodinné vstupné) a není zahrnuto v ceně výletu

 

KÖNIGSTEIN, advent

Vlak, loď, bus                   9.12, 15.12. a 16.12.2018

350 Kč

Odjezdová místa: Praha, Kralupy, Roudnice, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín  

  

Odjezd pohodlným vlakem z Prahy, hlavního nádraží v 6:51. Příjezd do Bad Schandau v 9:10. Lodním přívozem na druhý břeh, krátká prohlídka lázeňského města, v 10 hodin odjezd autobusem k pevnosti Konigstein, pěšky cca 10 minut ke hradu. Úvodní prohlídka areálu pevnosti s průvodcem a individuální prohlídka jednotlivých objektů s materiály v českém jazyce (Studniční dům. Magdalenin zámek, výstava In Lapide Regis ve 33 místnostech Císařského hradu), více informací o pevnosti v češtině ZDE. V 15:06 autokarem nebo za pěkného počasí pěšky cca 30 minut na labské nábřeží, krátké volno v městečku Konigstein. V 16:38 odjezd vlakem do Bad Schandau a dále do Prahy, příjezd do Prahy, hlavního nádraží v 19:08. 

Cena zahrnuje: dopravu vlakem z Prahy do Bad Schandau a z Königsteinu do Prahy, lodní přívozy, autobus z Bad Schandau na Königstein, průvodcovské služby

SLEVY OD 1.9.2018 (NUTNO UVÉST NÍŽE PŘI VYPLŇOVÁNÍ REZERVACE)

Sleva pro děti do 15 let -  100 Kč

Sleva  pro mládež do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let - 50 Kč

Skupinové vstupné do pevnosti Königstein je 9 € (děti 7€, rodinné vstupné) a není zahrnuto v ceně výletu.

Historicko-romantický vánoční trh - více ZDE

 

KÖNIGSTEIN, historická akce "Dobývání hradu"  a advent

Vlak, loď, bus                     8.9. a 15.12.2018

350 Kč

 

REZERVACE VÝLETU NA KÖNIGSTEIN

Platba průvodci na odjezdu výletu