Školní výlety do západních a jižních Čech

   Výlety si můžete objednat na Rezervačním formuláři, který je na předchozí webové stránce.

   V ceně programů jsou již zahrnuty veškeré vstupy!!! Pro více informací o navštívených atraktivitách klikněte na odkazy v závorkách (otevírají se v nových oknech). V případě jakýchkoliv dotazů nebo Vašich požadavků na úpravy programů nás neváhejte kontaktovat

 

TRASA 35 - KARLOVY  VARY, sklárny Moser

 Příjezd do Karlových Varů mezi 10. a 11. hodinou, pěšky nebo autobusem ke sklárnám Moser, exkurze ve Sklářské huti a ve Sklářském muzeu (více ZDE), po prohlídce přejezd autobusem do lázní ke Grandhotelu Pupp, pěší prohlídka lázní a volno, kolem 17 hodin odjezd zpět do výchozí zastávky

Cena zahrnuje: jízdné vlakem ČD, autokarem Student Agency nebo od 36 do 45 žáků autokarem přímo od školy, místní přepravu, vstupenku na exkurzi a do muzea Moser, průvodcovské služby


TRASA 60 - HLUBOKÁ, zámek a plavba lodí ke Karlovu hrádku

 Příjezd do Českých Budějovic vlakem nebo autokarem mezi 9. a 10. hodinou, krátká procházka Českými Budějovicemi (hradby, náměstí vč. Samsonovy kašny, Solnice), odjezd vlakem nebo autobusem do Hluboké, prohlídka reprezentačních prostor zámku Hluboká (více ZDE). Po prohlídce krátké volno v parku a pěšky cca 500m do přístaviště. Plavba lodí (více o plavbě vč. videa  ZDE) cca 8 km přírodní rezervací z Hluboké ke zřícenině Karlova hrádku, kdy řeka opouští pod zámkem civilizaci a noří se do kaňonu lemovaného Starou zámeckou oborou na levém a Poněšickou oborou na pravém břehu. Krátká prohlídka zříceniny a plavba lodí zpět do Hluboké a autobusem do Českých Budějovic. Mezi 17. a 18. hodinou odjezd zpět do výchozí zastávky

Cena zahrnuje: jízdné vlakem ČD, autokarem Student Agency nebo od 36 do 45 žáků autokarem přímo od školy, jízdné vlakem nebo místním busem z ČB do Hluboké a zpět, vstupenku do zámku Hluboká (reprezentační prostory), jízdné lodí Hluboká - Karlův hrádek nebo Hluboká - České Budějovice, průvodcovské služby

 

TRASA 61 - TEMELÍN, jaderná elektrárna a Stanice Pomoc přírodě

 Příjezd do Temelína autokarem mezi 9. a 10. hodinou, návštěva Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín v prostorách zámečku Vysoký Hrádek (více ZDE). Expozice zahrnuje maketu elektrárny, 3D videoprojekci a spoustu interaktivních modelů a pomůcek. V další části mohou osoby od věku 15 let navštívit přímo výrobní prostory elektrárny (průjezd autokarem areálem). Přejezd autokarem do Týna nad Vltavou, procházka centrem Týna (chrám Sv. Jakuba, otáčivé jeviště). Pěšky cca 20 minut na rozhlednu Semenec (výhledy na soutok Vltavy a Lužnice) a dále 10 minut do stanice Pomoc přírodě (více ZDE), volno na oběd (možnost opékání špekáčků na ohništi), komentovaná prohlídka areálu. Skupina společně s průvodcem prochází jednotlivé přírodovědné sbírky a seznamuje se všemi smysly s jejich obsahem (čichá k bylinám a ochutnává je, hladí kameny, poslouchá zvuky lesa, pozoruje rozdíly mezi borovicemi a zkouší je pojmenovávat apod.). Výklad je oživen drobnými hrami a hádankami. Výklad a průběh programu je uzpůsoben věku účastníků. Pěšky cca 10 minut k soutoku Vltavy a Lužnice (mapka ZDE).  Mezi 17. a 18. hodinou odjezd zpět do výchozí zastávky

Pozn.: v období říjen až duben místo návštěvy stanice Pomoc přírodě přejezd do Písku nebo Tábora, prohlídka centra města.

Cena zahrnuje: dopravu autokarem přímo od školy, veškeré vstupenky a poplatky, průvodcovské služby

 

TRASA 62 - ČESKÝ KRUMLOV, zámek

 Příjezd do Českého Krumlova vlakem nebo autokarem mezi 9. a 10. hodinou, pěšky přes Budějovickou bránu a Latránem do zámku, prohlídka zámku Hluboká (více ZDE). Po prohlídce kolem Zámeckého barokního divadla do zámeckého parku a k Otáčivému jevišti, volno a odpočinek. Pěšky zpět do centra města, prohlídka historického jádra (Lazebnický most, náměstí Svornosti, kostel Svatého Víta, Jezuitské zahrady), možnost návštěvy celé řady muzejí (Muzeu tortury, Muzeum vltavínů, Muzeum motocyklů, Regionální muzeum, Muzeum voskových figurín, Muzeum loutek ...). Kolem 17. hodiny odjezd zpět do výchozí zastávky

Cena zahrnuje: jízdné vlakem ČD, autokarem Student Agency nebo od 36 do 45 žáků autokarem přímo od školy, vstupenku do zámku Český Krumlov (reprezentační prostory), průvodcovské služby

 

TRASA 63 - CESTA KOLEM SVĚTA ZA 50 MINUT

 Příjezd do Třeboně vlakem nebo autobusem mezi 9. a 10. hodinou, krátká procházka historickým centrem Třeboně (hradby, Masarykovo a Žižkovo náměstí, Augustiánský klášter). Prohlídka zámku Třeboň (dva okruhy, trasa A a B - více ZDE). Po prohlídce krátké volno v parku a pěšky cca 10 minut do přístaviště. Plavba lodí (více o plavbě ZDE) kolem rybníku Svět. Možnost pěší procházky ke Schwarzenberské knížecí hrobce.  Mezi 17. a 18. hodinou odjezd zpět do výchozí zastávky

Cena zahrnuje: jízdné vlakem ČD nebo od 36 do 45 žáků autokarem přímo od školy, vstupenky do zámku Třeboň (dva okruhy !!!), jízdné lodí Kolem Světa, průvodcovské služby

 

TRASA 64 - ZÁMEK ORLÍK, hrad Zvíkov a plavba lodí po přehradě

 Příjezd autokarem na parkoviště u Žďákovského mostu, za příznivého počasí pěšky cca 1 hodinu po naučné stezce (trasa ZDE) k zámku Orlík (více ZDE), prohlídka reprezentačního sídla jednoho z nejmocnějších českých šlechtických rodů, Schwarzenbergů, Po prohlídce volno na odpočinek, ve 14 hodin plavba 45 minut po Orlické přehradě ke hradu Zvíkov, prohlídka hradu (více ZDE), cca v 17 hodin odjezd autokarem zpět do výchozí zastávky

Cena pro ZŠ zahrnuje: dopravu autokarem přímo od školy (při účasti 36-45 dětí),  vstupenky na prohlídku zámku Orlík a hradu Zvíkov, jízdenku na lodní přepravu Orlík - Zvíkov, průvodcovské služby.
Termíny: úterý až pátek, květen, červen, září, říjen

Cena pro SŠ zahrnuje: dopravu autokarem přímo od školy (při účasti 36-45 studentů),  vstupenku na prohlídku zámku Orlík, jízdenku na okružní plavbu po Orlické přehradě, průvodcovské služby. Za příplatek 60 Kč možnost exkurze v hrázi Orlické přehrady (více ZDE )
Termíny: úterý až pátek, květen, červen, září, říjen

TRASA 65 - ZÁMEK BEČOV, Karlovy Vary

  Příjezd vlakem do Bečova mezi 9. a 10. hodinou, pěšky cca 15 minut k zámku Bečov, prohlídka 3. okruhu Relikviář pro každého (více ZDE), kde se děti díky kreslenému komiksu  ve zjednodušené formě dozvídají, jakým způsobem se relikviář dostal do Bečova nad Teplou, proč byl ukryt a jak byl nalezen. Po prohlídce pěšky cca 10 minut bečovské Botanické zahrady (více ZDE), odpočinek, hry. Od 13 hodin komentovaná prohlídka botanické zahrady. Ve 14:30 hodin odjezd vlakem do Karlových Varů, procházka lázeňským areálem, místním autobusem odjezd na nádraží a dále vlakem do výchozích zastávek

Pozn.: místo návštěvy Botanické zahrady je možné absolvovat 2. prohlídkový okruh na zámku v Bečově nebo navštívit Muzeum motocyklů

Cena zahrnuje: dopravu vlakem do Bečova a Karlových Varů a zpět, autobusovou dopravu v KV, vstupenku na prohlídku zámku Bečov (3. okruh - speciální prohlídka pro školy), vstupenku do Botanické zahrady vč. plavby na lodičkách, průvodcovské služby