Výlety a exkurze vlakem s odjezdem z Hradce Králového

pro  Z Á K L A D N Í   Š K O L Y :

PRAHA, OLOMOUC, OSTRAVA, DRÁŽĎANY

 

  

 Exkurze z HK ZŠ jaro 2013 - Pr, Ol, Ova, Dr.pdf (537,2 kB)   podrobný program ke stažení - Praha, Olomouc, Ostrava, Drážďany


pro  S T Ř E D N Í   Š K O L Y :

PRAHA, OLOMOUC, OSTRAVA, DRÁŽĎANY

 

 Exkurze z HK SŠ jaro 2013 - Pr, Ol, Ova, Dr.pdf (536,8 kB)  podrobný program ke stažení - Praha, Olomouc, Ostrava, Drážďany