Výlety a exkurze vlakem s odjezdem z Třebíče

pro  Z Á K L A D N Í   Š K O L Y :

PRAHA

    Exkurze z Třebíč podzim 2011 - Praha.pdf (241,1 kB)    podrobný program ke stažení - Praha

   


pro  S T Ř E D N Í   Š K O L Y :

DRÁŽĎANY, PRAHA, PARDUBICE

 

Nabídka exkurzí v automobilce TPCA v Kolíně

Exkur       Exkurze v automobilce TPCA v Kolíně ve dnech  4., 5., 11., 18., 19. a 25.října 2011.

    Odjezd vlaku z Třebíče  v 6:19, příjezd do Kolína v 9:09,  odjezd busem do automobilky TPCA v Ovčárech, ve 10:30 exkurze - film o historii a výrobě v TPCA, prohlídka výrobních prostor na elektrických vláčcích, návrat busem do Kolína, krátká prohlídka Kolína, odjezd vlakem zpět v 14:46, příjezd  v 17:21

   Cena 250 Kč/ osobu zahrnuje:

         jízdné vlakem Třebíče - Kolín a zpět , autokarovou dopravu do TPCA, delegáta.