4 denní VARŠAVA

Program:

1.  den -  Odjezd  v  6.00  hod.  od  DK  v  Ostavě  1, příjezd  do  Nieborówu -  prohlídka  barokního paláce  a  pokračování  na  pevnost  v  Modlinu z  19.  století.  V  podvečer  pøíjezd  do  Varšavy , ubytování.

2. den - Varšava – prohlídka historického centra - Staré  Město,  Barbakán,  Staroměstské  náměstí.

3. den -  Muzeum  Marie  Curie  -  Sklodowské, katedrála  J.  Křtitele,  Královský  palác,  Královský park,  Palác kultury  a  vědy ,  Muzeum varšavského povstání.

4.  den -  Wilanów - sídlo  polských  králù, nazývané  polskou  Versailles.  Po prohlídce  odjezd do  Ostravy.

1.  den -  Odjezd  v  6.00  hod.  od  DK  v  Ostavě  1, příjezd  do  Nieborówu  –  prohlídka  barokního paláce  a  pokraèování  na  pevnost  v  Modlinu
z  19.  století.  V  podveèer  pøíjezd  do  Varšavy , ubytování.
2. den – Varšava – prohlídka historického centra – Staré  Město,  Barbakán,  Staroměstské  náměstí.
3.  den  –  Muzeum  Marie  Curie  –  Sklodowské, katedrála  J.  Křtitele,  Královský  palác,  Královský 
park,  Palác kultury  a  vědy ,  Muzeum varšavského povstání.
4.  den  –  Wilanów  –  domov  polských  králù, nazývaný  polskou  Versailles.  Po prohlídce  odjezd do  Ostravy.

Termíny: 28.4. - 1.5.2017
Cena zájezdu: 4 700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autokarem , 3 x ubytování s polopenzí, průvodcovské služby
Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz

 

KRAKOV, Vělička

Program:
Krakov: královské město, bývalé hlavní město a srdce Polska. Patří k nejvznešenějším
a k nejkrásnějším městům, je pokladnicí národních a historických památek, které vytvářejí harmonický celek. Připomeňme významná místa v Krakově: Wawelské návrší s katedrálou a zámkem, románský kostel sv. Ondřeje, barokní kostel sv. Petra a Pavla, Hlavní náměstí s radniční věží, Sukiennicí
a Mariánský kostel, Floriánská ulice s Floriánskou bránou a středověkými obrannými hradbami.
Velička: Wieliczka je známa svými Solnými doly od 13. století. Největší okrasou jsou podzemní chodby, sály a kaple ze soli, které jsou celosvětovým unikátem.
Odjezd: 6.30 hod. od DK v Ostravě 1

Termíny: 17.6., 30.9.2017
Cena zájezdu: 550 Kč dospělí, 500 Kč důchodci, studenti, děti

Cena zahrnuje: dopravu autokarem , průvodce
Cena nezahrnuje: vstup do dolu ve Veličce a do kulturních objektů v Krakově. Vstup do Veličky: cca 300,- Kč dospělí, 200,- Kč děti a studenti.

Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz

 
OSVĚTIM

Program:
Odjezd v 7.00 hod. od DK v Ostravě 1

Osvětim- místo spojené s největší tragedií 2. světové války, kde zahynulo 4 milióny lidí. Návštěva muzea.
Krakov: královské město, bývalé hlavní město a srdce Polska. Patří k nejvznešenějším
a k nejkrásnějším městům, je pokladnicí národních a historických památek, které vytvářejí harmonický celek. Připomeňme významná místa v Krakově: Wawelské návrší s katedrálou a zámkem, románský kostel sv. Ondřeje, barokní kostel sv. Petra a Pavla, Hlavní náměstí s radniční věží, Sukiennicí
a Mariánský kostel, Floriánská ulice s Floriánskou bránou a středověkými obrannými hradbami.

Termín: 3.3.2017
Cena: 580 Kč

Cena zahrnuje: dopravu a českého a polskéhoprůvodce.
Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz

 
WROCLAW

Odjezd v 6.00 hod. od DK v Ostravě 1,. Návštěva historického centra ve Wroclavi. Most Grunwaldzki a Most Pokoju, nejstarší část města – Domský ostrov s Katedrálou sv. Jana Křtitele (Vratislavský dóm), radnice, universita, opera, Rynek, jedno z nejstarších náměstí v Evropě. Možnost nákupu a vánočních trhů na Rynku.

Termín: 3.6., 2.12.,10.12.2017
Cena: dospělí 600 Kč, 550  Kč důchodci, studenti, děti
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce
Cena nezahrnuje vstupy do kulturních objektů

Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz


KRAKOV, Wadowice

Program:
Wadowice: rodné město Karola Wojtyly, pozdějšího papeže Jana Pavla II. Votivní kostel, který navštívíme, byl postaven jako díkůvzdání za to, že papež J. Pavel II. přežil atentát 13.5. 1981.
Krakov: královské město, bývalé hlavní město a srdce Polska. Patří k nejvznešenějším a k nejkrásnějším městům, je pokladnicí národních a historických památek, které vytvářejí harmonický celek. Připomeňme významná místa v Krakově: Wawelské návrší s katedrálou a zámkem, románský kostel sv. Ondřeje, barokní kostel sv. Petra a Pavla, Hlavní náměstí s radniční věží, Sukiennicí a mariánský kostel, Floriánská ulice s Floriánskou bránou a středověkými obrannými hradbami. Jagelonská univerzita založena r.1364 králem Kazimírem Velikým. Univerzitní budova postavena ve 14.–15. stol.

Termín: 9.12.2017
Cena: 500 Kč 

Odjezd v 6.30 hod. od DK v Ostravě 1
Cena zahrnuje: dopravu autokarem , průvodce
Cena nezahrnuje: vstup do kulturních objektů v Krakově.

Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz

 
PSZCZYNA, lázně Goczalkovice

Program:
Odjezd v 7.30 hod. od DK v Ostravě 1 do Polska. V 9.00 hod. prohlídka zámku ve Pszcyně, následně prohlídka zámeckého parku a města, procházka a návštěva zubří rezervace. Od 14.00 do 16.00 hod. prohlídka zahradnického areálu Kapias. Od 16.00 - 18.00 hod. prohlídka lázní Goczalkowice. Odjezd do Ostravy.  

Termín: 13.5. a 7.10.2017
Cena: 300  Kč

Cena zahrnuje: dopravu autokarem , průvodce
Cena nezahrnuje vstupné do zámku 15,50 Zl. dospělí, 8,00 Zl. důchodci a děti

Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz

 
WISLA, Czantoria

Program:

Odjezd v 7.30 hod. od DK v Ostravě 1 do Polska, v Ustroni lanovkou na CZANTORII, pěší procházka k české chatě, sjezd dolů do Ustroně
odjezd do rekreační oblasti Wisla, procházka pěší zónou kolem řeky Wisly,odjezd do Istebné a Koniakowa – prohlídka muzea koronek (krajek návštěva prodejny suvenýrů a sýrů, odjezd zpět do Ostravy.
Pozn.: cena za výjezd lanovkou na Czantorii je pro dospělé 22.00 Zlotých, pro důchodce a děti 15 Zlotých (po předložení průkazu) a 
nad 70 let je cena 9 Zlotých (po předložení OP nebo pasu)

Termín: 24.6.2017
Cena: 300 Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce
Cena nezahrnuje vstupy do kulturních objektů

Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz

 

BIALSKO BIALA a okolí

Program:

 Odjezd v 7.30 hod. od DK v Ostravě do Polska. Bialsko Biala - prohlídka Muzea - zámku Sulkovských, návštěva obchodní části města. Odjezd do Szyndzielne - vyjezd kabinkovou lanovkou do výšky 958 m.n.m. Pěší procházka na Klimczok do výšky 1100 m.n.m. Sjezd do údolí a přejezd autobusem do Szczyrku, procházka po městečku. Pokračování autobusem přes Biały Krzyż do Wisly a do Ostravy. 

Termín: 20.5.2017
Cena: 300 Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce
Cena nezahrnuje vstupné do zámku a na lanovku (cca 40 Zl - dospělí, děti a důchodci 25 Zl)

Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz

 

ZLATÉ HORY, NYSA

Program:

Odjezd v 7.00 hod. od DK v Ostravě do Zlatých hor, města se starodávnou těžbou zlata. Návštěva poutního místa a historického náměstí. Odjezd do polského města Nisa - prohlídka a návštěva Otmuchovského jezera. Návrat do Ostravy

Termín: 28.9.2017
Cena: 400 Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce
Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz