Výlety a exkurze vlakem s odjezdem z Klatov

pro  Z Á K L A D N Í   Š K O L Y :

PRAHA

Exkurze z Klatov 2012- Praha.pdf (414,5 kB)  podrobný program ke stažení - Praha