Výlety a exkurze vlakem s odjezdem z České Třebové

pro  Z Á K L A D N Í   Š K O L Y :

PRAHA, BRNO, OSTRAVA, OLOMOUC

 

  

PROGRAM  1  -  PRAHA                  Petřín a Pražský hrad        .               
  Termíny:  úterý, středa a čtvrtek od 10.9. do 18.12.2013                       cena 250,- Kč
  Odjezd v 7:41,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:21, tramvají na Újezd, výjezd lanovkou na Petřín, možnost vstupu do bludiště nebo na Petřínskou rozhlednu ( příplatek vždy cca 20 Kč). Kolem Strahovského kláštera a Lorety na Pražský hrad, prohlídka Starého královského paláce, katedrály sv.Víta a zrekonstruované Zlaté uličky. Pěšky na Karlův most, Staroměstské náměstí  a na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 16:39, příjezd v 18:17
Cena zahrnuje: jízdenku expresním vlakem do Prahy a zpět,místenky, jízdné tramvají a lanovkou, vstupenku do celého areálu Pražského hradu, průvodce
PROGRAM  2 -  PRAHA                Techn. muzeum a radnice     
 Termíny:  úterý, středa a čtvrtek od 10.9. do 18.12.2013                        cena 280,- Kč
   Odjezd v 7:41,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:21 pěšky kolem Prašné brány na Letnou, prohlídka Národního technického muzea. Pěšky Letenskými sady na Kampu a Karlův most, královskou cestou na Staroměstské náměstí, prohlídka Staroměstské radnice vč. orloje, kaple a podzemí, pěšky na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 16:39, příjezd v 18:17
Cena zahrnuje: jízdenku expresním vlakem do Prahy a zpět,místenky, jízdné metrem, vstupenku do Technického muzea a do Staroměstské radnice, průvodce
PROGRAM  3  -  PRAHA       Pražský hrad a plavba po Vltavě                      
Termíny:   úterý, středa a čtvrtek od 10.9. do 18.12.2013                          cena 300,- Kč
Odjezd v 7:41,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:21,  pěšky kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí a dále Pařížskou třídou  kolem Židovského města  do přístaviště.  Ve 12 hodin okružní plavba lodí od  Štvanice  po  Karlův most.  Po hodinové plavbě  pěšky přes Karlův most na Malou Stranu a Nerudovou ulicí na Pražský hrad,  prohlídka Starého královského paláce, katedrály sv.Víta a Zlaté uličky. Pěšky na Malostranské náměstí, metrem na Václavské náměstí, volno, odjezd zpět v 16:39, příjezd v 18:17
Pozn.: V případě zájmu místo prohlídky Pražského hradu zajistíme prohlídku Staroměstské radnice
Cena zahrnuje: jízdenku expresním vlakem do Prahy a zpět, místenky, okružní jízdu lodí, vstupenku do Pražského hradu nebo Staroměstské radnice, jízdné metrem, průvodce
 
PROGRAM  6  -  BRNO                                     historické s prohlídkou Špilberku
Termíny:  úterý, středa, čtvrtek od 15.9.. do 12.12.2013             cena 240,- Kč
    Odjezd vlakem  v 8:18, po příjezdu v 9:19 prohlídka historického centra města vč. Petrova, prohlídka kasemat na Špilberku nebo Moravského muzea, krátké volno v centru, odjezd zpět v 14:39 ( případně později), příjezd v 15:40.      Možnost návštěvy Technického muzea ( příplatek 70 Kč – vstupenka, 2x tramvaj).
Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Brna a zpět,místenky,  vstupenku na Špilberk nebo do muzea,  průvodce


PROGRAM  7    –  OSTRAVA                Hornické muzeum Landek
Termíny:  úterý až čtvrtek od 10.9. do 18.12.2013                       cena 320,- Kč
    Odjezd  vlakem v 8:04,  po příjezdu v 9:58 do Ostravy – hl. n. tramvají a busem do Landek Parku ( cca 20 minut ). V první části prohlídky unikátního Hornického muzea se seznámíte formou muzejní expozice s historií dobývání uhlí na Ostravsku a s báňskou záchranářskou technikou. Další unikátní expozice se nacházejí ve štolách horních slojí skutečného historického dolu Anselm, kam návštěvníci sfárají důlní jámou v těžní kleci z historické budovy dolu ve stylu průmyslové secese. Cesta dolů je sice dlouhá jen několik málo metrů, přesto umožní udělat si představu o tom, jakým způsobem se horníci dostávali za prací každý den. Další časový prostor budete věnovat přírodním zajímavostem Naučné stezky Landek, navštívíme místní Minizoo a občerstvíte se u Dětského koutku. Poté odjedeme busem a tramvají centra Ostravy, krátká prohlídka s průvodcem, volno v centru nebo v nově otevřeném nákupním a zábavním centru Nová Karolina. Pěšky věhlasnou Stodolní ulicí na nádraží, odjezd v 15:55, příjezd v 17:56
Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Ostravy a zpět vč. místenek,  veškerá místní doprava, vstupenku do Hornického muzea v ceně 75 Kč, průvodce cest. agentury

PROGRAM  8  –  OSTRAVA                        Oblast Dolní Vítkovice
Termíny:  úterý až čtvrtek od 10.9. do 18.12.2013                     cena 290,- Kč
     Odjezd  vlakem v 8:04,  po příjezdu v 9:58 do Ostravy – hl. n. tramvají do oblasti Dolních Vítkovic. Prohlídka Národní kulturní památky „Důl Hlubina, vysoké pece a koksovny Vítkovických železáren. Unikátní, skoro dvouhodinová, prohlídka zahrnuje také výjezd na Vysokou pec č. 1. Namísto prohlídky Vysokých pecí je možné navštívit nově otevřenou expozici U6 – Malý svět techniky. Scénář výstavy vkusně využívá díla Julese Verna, která se zde stávají synonymem pro určitá období vývoje techniky průmyslu. V tomto novém interaktivním technickém muzeu,najdou návštěvníci celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě.  Po prohlídce návrat do centra Ostravy, krátká prohlídka s průvodcem, volno v centru nebo v nově otevřeném nákupním a zábavním centru Nová Karolina, odjezd v 15:55, příjezd v 17:56
Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Ostravy a zpět vč. místenek, vstupenku na prohlídku Dolních Vítkovic nebo Světa techniky v ceně 75 Kč, průvodce cest. agentury

PROGRAM  9  –  OSTRAVA                        Hrad + Miniuni+ Pohádkový sklep strašidel
Termíny:  úterý až čtvrtek  do 12.12.2013                                    cena 260,- Kč
     Odjezd  vlakem v 8:04,  po příjezdu v 9:58 do Ostravy – hl. n. tramvají k  Slezskoostravskému hradu. Najdete zde muzeum čarodějnic, čertí školičku, nejdelší deskovou dřevořezbu v České republice a mnoho dalších zajímavostí. V areálu Černé louky se pak nachází Miniuni . Tento svět miniatur je venkovní areál, kde můžete shlédnout 34 modelů významných světových staveb, jako je Eiffelova věž, Staroměstská radnice, londýnský Big Ben, sedm starodávných divů světa, šikmá věž v Pize a jiné. Celý areál křižují železniční tratě s vláčky, letiště a vodní plocha s parníkem. Po prohlídce návrat do centra Ostravy, zastávka v Pohádkovém sklepě strašidel, volno v centru nebo v nově otevřeném nákupním a zábavním centru Nová Karolina, odjezd v 15:55, příjezd v 17:56
Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Ostravy, vč. místenek, vstupenky na prohlídku Slezskoostravského hradu, Miniuni a Pohádkového sklepu strašidel, průvodce cest. agentury

 

PROGRAM  10 –  OLOMOUC                           arcibiskupská
Termíny:  středa od 11.9. do 11.12.2013                                         cena 180,- Kč
     Odjezd v 8:04,  po příjezdu  v 8:50 pěšky k Přemyslovskému hradu,  prohlídka Arcidiecézního muzea vč. obrazárny   a chrámu  Sv. Václava vč. krypty.  Pokračování  na  prohlídku  Muzea moderního umění, pěšky na Horní náměstí.  Prohlídka orloje a památky Unesco – Sloupu Nejsvětější Trojice. Volno, odjezd zpět v 15:11, příjezd v 15:56.
   Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Olomouce a zpět vč. místenek, veškeré vstupenky dle programu, delegáta cest. agentury

pro  S T Ř E D N Í   Š K O L Y :

PRAHA, OLOMOUC, BRNO, KOLÍN, DRÁŽĎANY

 

 Exkurze z Č. Třebové SŠ 2012- Praha.pdf (286,8 kB)    podrobný program ke stažení - Praha

Exkurze z Č. Třebové 2012 - Ol, Ko, Br ZŠ,SŠ.pdf (227,7 kB)   podrobný program ke stažení - Olomouc, Brno, Kolín (automobilka )

Exkurze z Č. Třebové ZŠ,SŠ 2012 - Dresden.pdf (453,3 kB)  podrobný program ke stažení - Drážďany