POHÁDKOVÉ ZÁMKY LUDVÍKA BAVORSKÉHO

1. den – Odjezd v 6.00 hod od DK v Ostravě  a dle dohody (KA, FM, OL, UH, Brno, Znojmo), průjezd národním parkem Podyjí na území Rakouska, návštěva města Retzu, Hardegu a Riegersburgu, pokračování do města WEITRA- městečko s malebným náměstím a renezančním zámkem, nejstarší pivovarnické město v Rakousku. Dojezd na ubytování.

2. den – jezero CHIEMSEE – prohlídka hradu HERENNCHIEMSSE uprostřed jezera. OBERAMMERGAU – město pašijových her.
3. den – FÜSSEN, zámek NEUSCHWANSTEIN – kde nacházel inspiraci ke svým operám R.Wagner. Zámek HOHENSCHWANGAU – místo, kde prožil Ludvík II. své mládí. Rokokový zámek LINDERHOF – s umělou krápníkovou jeskyní, návštěva kláštera ze 14 století – ETTAL.
4. den – Návštěva malebného městečka BERCHTESGADEN, významné klimatické lázně s typickými horskými stavbami. Možnost místním autobusem až do KEHLSTEINU (Hitlerovo “Orlí hnízdo“) s jedinečnými výhledy na okolní vrcholy Alp a do dáli až na Salzburg . Odjezd na ubytování v ČR.
5. den – Prohlídka města a hradu v ČESKÉM KRUMLOVĚ, návštěva města TŘEBOŇ, návrat ve večerních hodinách.

Termín: 5.8. - 9.8.2017

Cena: 5 900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2 x ubytování s polopenzí v ČR, , 2 x ubytování se snídanív Německu, průvodce.

Cena nezahrnuje vstupy do kulturních památek. Doporučujeme na vstupy: 60 EUR.

Zájezd ve spolupráci s ostravským Exotourem. Dotazy na tel. 722 900 186, objednávky na e-mail ca.futura@volny.cz