Výlety a exkurze s odjezdem vlakem z Trutnova

pro  Z Á K L A D N Í   Š K O L Y :

PRAHA

Exkurze z Trutnova 2012- Praha.pdf (230,1 kB)   podrobný program ke stažení - Praha

 

pro  S T Ř E D N Í   Š K O L Y :

PRAHA

Exkurze z Trutnova SŠ 2012- Praha.pdf (285,8 kB)   podrobný program ke stažení - Praha

DOPORUČUJEME !!! Nabídka exkurzí v automobilce TPCA v Kolíně

Exkur       Exkurze v automobilce TPCA v Kolíně ve dnech  4., 5., 11., 18., 19. a 25.října 2011.

    Odjezd vlaku z Trutnova v 6:40, příjezd do Kolína v 9:10, krátká prohlídka Kolína, odjezd busem do automobilky TPCA v Ovčárech, ve 10:30 exkurze - film o historii a výrobě v TPCA, prohlídka výrobních prostor na elektrických vláčcích, návrat busem do Kolína, odjezd vlakem zpět v 14:42, příjezd v 17:20.

   Cena 280 Kč/ osobu zahrnuje:

         jízdné vlakem Trutnov - Kolín a zpět , autokarovou dopravu do TPCA, delegáta.