Výlety a exkurze s odjezdem vlakem z Jičína

pro  Z Á K L A D N Í   Š K O L Y :

PRAHA

Exkurze z Jičína 2012- Praha.pdf (283,3 kB)    podrobný program ke stažení - Praha

 

 

DOPORUČUJEME !!! Nabídka exkurzí v automobilce TPCA v Kolíně

Exkur       Exkurze v automobilce TPCA v Kolíně ve dnech  4., 5., 11., 18., 19. a 25.října 2011.

    Odjezd vlaku z Jičína v 7:33, příjezd do Kolína v 9:10, krátká prohlídka Kolína, odjezd busem do automobilky TPCA v Ovčárech, ve 10:30 exkurze - film o historii a výrobě v TPCA, prohlídka výrobních prostor na elektrických vláčcích, návrat busem do Kolína, odjezd vlakem zpět v 14:42, příjezd  v 16:25.

   Cena 250 Kč/ osobu zahrnuje:

         jízdné vlakem Jičín - Kolín a zpět , autokarovou dopravu do TPCA, delegáta.